[Видео] Што би се случило ако сите луѓе на светот станат вегетаријанци?

Доколку сите станат вегетаријанци, каков ефект ќе има тоа на нас, нашите животи и нашата планета, е прашањето кое тимот на AsapSCIENCE се труди да го одговори во ова видео.

Стапката на вегетаријанци во светот е релативно ниска. На пример, во Северна Америка вегетаријанци се само 4-5 проценти од вкупното население, додека во Индија има нешто повеќе од 30 проценти. Но, што би се случило доколку тие бројки се многу поголеми?

What If The World Went Vegetarian?What would happen if we all decided to go vegetarian?

Posted by AsapSCIENCE on Monday, April 11, 2016