[Видео] Реновираното игралиште на студентскиот дом „Гоце Делчев“

Запуштеното спортско игралиште во студентскиот дом „Гоце Делчев“ е реновирано од страна на неколкумина млади ентузијасти. Погледнете го видеото на Радио МОФ.

Реновираното игралиште на студентскиот дом „Гоце Делчев“

Запуштеното спортско игралиште во студентскиот дом „Гоце Делчев“ е реновирано од страна на неколкумина млади ентузијасти. Погледнете го видеото на Радио МОФ / Tereni sportiv i lënë pas dorë në konviktin studentor "Goce Dellçev" është rinovuar nga disa entuziastë të rinj. Shihni videon e Radio MOF. *Видеото е дел од проектот: „Студентски домови без корупција. Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество -Македонија.

Posted by Радио МОФ on Monday, 29 July 2019