[Видео] Регионални депонии: Излез од натрупаното ѓубре

На стотици депонии, големи колку фудбалски игралишта, секојдневно се истураат по стотитици тони ѓубре, што се ризик и за животната средина и за здравјето на граѓаните. Дали Македонија може да изгради центар за интегрирано управување со отпад?

Документарниот филм „Регионални депонии: Излез од натрупаното ѓубре“ го изработи Институтот за комуникациски студии.