[Видео] Рапсодија на зачините

[Видео] Рапсодија на зачините

Режисерот Chris Cairns го создаде овој невообичаено забавено видео, наречено „The Sound of Taste“, во кое се снимени минијатурни експлозии во вреќи со најразлични зачини. Заедно со музиката на MJ Cole и делото на  пиротехничарот Paul Mann, авторите создале вистинско уметничко дело, за потрените на рекламната кампања на компанијата Schwarz. Погледнете и како е снимено видеото.