[Видео] „Последната југословенска генерација”

“Последната југословенска генерација” се занимава со генерациска критика на починатиот југословенски социјализам артикулиран од културната сцена на младите во 1980-тите.

[Видео] „Последната југословенска генерација"

Преку извадоци од интервјуа овој краток филм им се обраќа на нивното чувство на “слоевито Југословенство”, како и чувство на загуба и предавство по завршувањето на социјализмот и Југославија.

Во продолжение погледнете го краткиот документарец.

The Last Yugoslav Generation from CITSEE TV on Vimeo.