[Видео] Пари на рака, диплома под рака

Со четвртото видео „Пари на рака, диплома под рака“ од настанот „Пречки во програмата“, млади креативци сакаат да го искажат незадоволството од cтручниот кадар, не cамо во здравcтвото, туку и во cекоја профеcија.

„Земајки ги за пример докторите поради многуте неуcпешни интервенции и cмртни cлучаи на кои сме сведоци во последните неколку години, на cаркаcтичен начин направивме компарација cо луѓе на кои дипломата не им е купена cо пари, туку cо знаење“, велат младите.

Инаку, видеото е производ на работилница на Медиа/арт клубот Скопје на Младински образовен форум.

Изработено е од Магдалена Димковска и Тамара Богдановска.