[Видео] Османли: Културните власти ги заборавија авторите

Со фаворизирањето фестивалска култура, Министерството за култура ги заборави авторските и уметничките трудови, критикува писателот и новинар Томислав Османли. Во оваа Влада се сменија тројца министри за култура, од кои последните двајца не се од ресорот култура, па нивните интересирања се сигурно во други домени, вели Османли во влогот на Республика.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии