[Видео] „Невидлива Македонија“ – петта епизода

Во последната, петта епизода од овој серијал на документарни филмови „Невидлива Македонија“, фокусот е на почетоците и развојот на музиката што ја создаваат PMG Kolektiv, The John и Александар Пејовски. Со нив разговараше Петко Костовски.