[Видео] Науката почнува да ги открива мистериите на човечкиот мозок

Човечкиот мозок е едно од најсложените нешта што ги знаеме. Со векови, нашето разбирање на начинот на кој мозокот функционира беше обвиено во мистерија. Но, со помош на новите технологии, почнуваме да го откриваме вистинскиот потенцијал на мозокот. Науката наоѓа нови начини да ги поврзе компјутерите со мозокот, а можностите се огромни. Овој краток филм на Francesco Paciocco нуди поглед во овие можности.

Master/Mind from Francesco Paciocco on Vimeo.