[Видео] Најинспиративните ТЕД говори

ТЕД говорите станаа инспирација за многумина. ТЕД ( Technology, Entertainment and Design) има за цел да ги прошири вредните идеи низ светот. Целиот концепт започна во 1984, а сега има над  1400 ТЕД говори достапни на Интернет.

[Видео] Најинспиративните ТЕД говори

Порталот Mashable направи избор од 15 говори за кои смета дека се најинспиративни.

1. Jill Bolte Taylor: Удар на невозможното

2. Brené Brown: Моќта на ранливоста

3. Elizabeth Gilbert: Вашиот недостижен креативен гениј

4. Meg Jay: Зошто 30-тите  се новите 20-ти

5. Amy Cuddy: Јазикот на телото ве обликува

6. Dan Pink: Сложувалка на мотивацијата

7. Deb Roy: Раѓањето на зборот

8. Nilofer Merchant: Имаш состанок? Прошетај

9. Ken Robinson: Училиштето ја убива креативноста

10. Elon Musk: Умот зад Тесла, Солар Х и Спејс сити

11. Simon Sinek: Како големите лидери инспирираат на акција

12. Sheryl Sandberg: Зошто има толку малку жени-лидери

13. Andrew Solomon: Љубов, без разлика каква

14. Bryan Stevenson: Треба да зборуваме правда

15. Rita Pierson: На секое дете му треба шампион