[Видео] „Мисли малце“ – иницијатива на младата Елена Савеска

Тетово е стаклено ѕвоно под кое се кријат конзервативноста, хомофобијата, патријахатот. Тие се шират и влијаат врз граѓаните, смета младата активистка Елена Савеска. За да го смени ова, таа лепи плакати со кои поттикнува дискусија на разни теми, кои сè уште се сметаат за табу. Според Савеска, „лекот“ е во градење свест и едукација на општеството.

Погледнете го видеото и дознајте за нејзината иницијатива „Мисли Малце“ (Mendo Pakëz/Mislin Hari).