[Видео] Медиумски писмената публика умее да открие и разбере скриени пораки

Медиумите образуваат, информираат, забавуваат. Но честопати медиумските содржини имаат и скриени пораки. Медиумски писмената публика умее ваквите скриени пораки да ги открие, разбере и да ја препознае целта поради која се испратени, велат од Високата школа за новинарството и за односи со јавноста, кои објавија видео за медиумска писменост: