[Видео] Медиумска саморегулација – За професионални медиуми и информирана јавност

Советот за етика во медиумите (СЕММ) објави информативно видео за ова саморегулаторно тело, кое ја штити слободата на изразување и слободата на работа на медиумите.

Исто така, го штити правото на јавноста да биде информирана и да се подобри квалитетот на новинарското известување.

Оваа активност е поддржана во рамки на проектот финансиран од ЕУ и УНЕСКО „Градење доверба во медиумите на Југоисточна Европа и Турција“.