[Видео] Li Hongbo: движечки статуи

[Видео] Li Hongbo: движечки статуи

Кинескиот уметник Li Hongbo е познат по оригиналните скулптури, изработени од слоеви хартија, кои можат да се трансформираат во нови облици. Во ова видео, делата на Hongbo за првпат се снимени со камера со голема брзина (240 фрејмови во секунда), што овозможува уникатен поглед во трансформациите на овие скулптури.