[Видео] Како големите религии го освоија светот – 5000 години во две и пол минути

[Видео] Како големите религии го освоија светот - 5000 години во две и пол минути

Интерактивно видео во кое е претставено ширењето на петте големи светски религии (јудаизам, будизам, хиндуизам, христијанство, ислам) во последните 5000 години.

Извор