[Видео] Како државата гарантира слобода на изразување?

За да се обезбеди слободата на изразувањето, државата треба да промовира закони и практики против напади и клеветење и злоупотреба на кривични и граѓански постапки, новинарите и медиумите треба да работат во заштитена и сигурна средина, а телекомуникациските компании треба да овозможат пристап до информации и заштита на личните податоци на интернет.

Овие препораки и принципи се објаснуваат во видеото изработено од Институтот за комуникациски студии за веб страницата www.samoprasaj.mk, кое може да го погледнете во продолжение.