[Видео] Како да препознаеш пропаганда

Пропагандата е комуникациска техника што се користи за да се изманипулира јавноста и да се промени нејзиното мислење или однесување во корист на пропагандистот. Дознај како пропагандата се шири најлесно и кои се нејзините основни инструменти преку видеото што го подготви Само прашај.