[Видео] Јасно и Гласно: Што ќе промени новиот Закон за млади?

По две години работа, Собранието конечно го донесе Законот за млади со кој се предвидуваат различни форми и сервиси за младинско организирање за поголемо влијание врз младинските политики.

Колку овие идеи ќе останат на хартија, а колку ќе поттикнат конкретни промени во улогата на младите во македонското општество?

На овие прашања во „Јасно и Гласно“ разговараме со Ана Манасиева од Агенцијата за млади и спорт, Гордана Колова од Националниот младински совет на Македонија и Владимир Костовски од Сојузот на извидници на Македонија.

Даниел Евросимоски