[Видео] Интерактивна инсталација – танц меѓу човековата сенка и струјата

WIDE/SIDE е најновата интерактивна инсталација на João Martinho Moura со која човековото тело е прикажано како електрична топка во која е концентрирана електрична енергија.

Со инсталацијата, се транскрибираат и регистрираат движењата на луѓето кои стојат пред екран, налик на тековен проток. Проектот досега беше презентиран во Мексико Сити и Португалија и е опишан како кинетичка скулптура која го претставува односот помеѓу апстрактниот и реалниот свет на луѓето и нивното движење на телото.