[Видео] Хипнотичките скулптури на Anthony Howe

Новите хипнотички скулптури на уметникот Anthony Howe воодушевуваат со нивната големина и начин на функционирање. Скулптурите се огромни и се придвижуваат со помош на ветер или мотор. Тежат по 725 килограми и секоја од нив е изработена првично во дигитална верзија за да се види како ќе функционира при ветер во реални услови. Во видеата подолу се прикажани неговите три нови скулптури наречени Di-Octo, In Cloud Light III, and Switchback.