[Видео] „Хај-тек“ танцов перформанс

„Pixel” е последниот танцов перформанс на Аdrien M/ Claire од Франција кои користејќи софистицирано 3Д мапирање создаваат магија на сцената. Преку играта на светло и темница, групата создава динамичен виртуелен свет кој е во интеракција со луѓето во него.

Adrien Mondot и Claire Bardainne на ваквите танцови перформанси чии можности засега се неограничени, работат уште од 2004 година. Добитници се на многу признанија и награди.

Pixel – extraits from Adrien M / Claire B on Vimeo.

Извор:Wired