[Видео] Дома: Поважната страна на Мариово

Мариово е познато по својата богата културна и ентонолошка историја, но тоа крие и голема природна вредност. Мариовскиот предел поседува огромни естетско-визуелни вредности поради својата типична архитектура, но и поради специфичниот релјеф и пејзажи. Денес, ерозијата, иселувањето и идните планови за нови хидроцентрали се опасност овој регион засекогаш да исчезне.

Видеото на „Дома“ погледнете го во продолжение:

Извор: ДОМА