[Видео] Дискусија: Како до подобри можности за младите да отпочнат бизнис?

„Како до подобри можности за младите да отпочнат бизнис?“ беше насловена дискусијата која се одржа вчера на бината во калпот пред Влада. Говорници на дисусијата се Виктор Митевски, магистрант по економски науки, Марко Георгиевски, магистрант по економски науки; Благица Петровска од Национален младински совет на Македонија и Марко Георгиевски, магистер по финансии и банкарство.