[Видео] Четири документарци за движењата што се бореа за промена во Македонија

For English version of the text, click “English” / За текстот на англиски јазик кликнете „English“

 • Во изминатите седум години, македонската демократија ја „разбудија и размрдаа“ големи граѓански иницијативи. Почнувајќи од Протестирам, преку Студентскиот и Средношколскиот пленум, па сè до Шарената револуција, граѓанското општество изврши притисок на власта и успеа да направи некаква промена во Македонија.

  Младинскиот образовен форум, во соработка со новинари на Радио МОФ, во изминативе месеци работеше на четири документарни филмови, чија цел е да ги овековечат овие четири значајни движења, да ги архивираат за да не останат заборавени, но и да поттикнат во иднина погласно и послободно граѓанско општество. Во нив се документирани искуствата, сеќавањата и животите на значајни членови на овие движења.

  Автори на видеата се новинарите Бојан Шашевски, Емилија Петреска, Јасмина Јакимова и Даниел Евросимоски, а камерата и монтажата се на Горјан Атанасов. Документарците имаат превод на албански, а се доработува и преводот на англиски јазик.

  Кратките документарци погледнете ги во продолжение.

  #Протестирам

  #СтудентскиПленум

  #СредношколскиПленум

  #ШаренаРеволуција

  Проектот е финансиран од Европската унија, преку програмата за мали грантови „Заштита на медиумската слобода и слободата на изразување во Западен Балкан“, имплементирана од Асоцијацијата на хрватски новинари, како дел од регионалниот проект на Регионалната платформа на Западен Балкан за Заштита на слобода на медиумите и безбедност на новинарите. Проектот го спроведуваат шест регионални новинарски здруженија – Асоцијацијата на независни новинари на Србија (IJAS), Асоцијацијата на новинари на Босна и Херцеговина (BHJ), Асоцијацијата на хрватски новинари (CJA), Асоцијацијата на новинари на Косово (AJK), Здружението на новинари на Македонија (AJM) и Синдикатот на медиуми на Црна Гора (TUMM).

 • In the past seven years, the Macedonian democracy was awoke and shaken by big citizen initiatives. Starting from  I Protest, through the Student and High School Plenum, to the Colorful Revolution, the civic society put pressure on the government and managed to make a change in Macedonia.

  The Youth Educational Forum, in collaboration with journalists from Radio MOF, was working on four documentary films, whose goal is to save these four important movements, to archive them so that they won’t be forgotten, and also, to encourage a louder and more liberated civic society. They contain the experience, memories and lives of some of the most important members of these initiatives.

  Authors of the films are the journalists Bojan Shashevski, Emilija Petreska, Jasmina Jakimova and Daniel Evrosimoski, and Gorjan Atanasov (camera and editing). The documentaries are translated to Albanian, and the English translation is in progress.

  You can find the documentaries on the following links.

  This project is funded by the European Union through the small grants programme “Protecting Media Freedom and Freedom of Expression in the Western Balkans” implemented by the Croatian Journalists’ Association as part of the regional project Western Balkan’s Regional Platform for Advocating Media Freedom and Journalists’ Safety, carried out through partnership of six regional journalists’ associations – Independent Journalists’ Association of Serbia (IJAS), Association of BH Journalists (BHJ), Croatian Journalists’ Association (CJA), Association of Journalists of Kosovo (AJK), Association of Journalists of Macedonia (AJM) and the Trade Union of Media of Montenegro (TUMM).