[Видео] Целосна изработка на книга со сопствени раце

За овој човек создавањето на книга претставува импресивна работа. Преку самиот процес на изработка тој се соочил со сите предизвици, како на пример правилно сечење на страниците, нивно шиење и обојување, правејќи сè да биде совршено.

Погледнете во видеото како може да се направи една книга.

Извор: Gizmodo