[Видео] Артан Садику: борба со национализмот – кон политика на еманципација

Во овој видеозапис од семинарот „Борба со национализмот – кон политика на еманципација “, дел од Школата за политика и критика, Артан Садику зборува за феноменот на национализмот и за неговите импликации на Балканот. Школата е активност на Институтот за општествени и хуманистички науки, а таа се одвива во текот на годинава, организирана во дводневни викенд-семинари, со поддршка на Rosa Luxemburg Stiftung.