[Видео] Ако на планетата живееја само сто луѓе

Погледнете ја демографска споредба во видеото кое на интересен начин го претставува светот преку замислата дека во него живеат само 100 луѓе:

If 100 people lived on Earth…

Posted by Bright Side on Friday, 25 March 2016