Under Skopje’s Ground S01E04

Преслушај го четвртото издание на Under Skopje’s Ground. Гости во студио се Милан Тасевски – креаторот на првата македонска друштвена игра и големиот Игор Стравински, лично и персонално!!!