Уличната уметност го освојува Белград

Уличната уметност во западниот свет одамна е средство за „освежување“ на урбаниот амбиент. Но, судејќи според овие фотографии од Белград, ваквиот тип на уметност полека ги освојува и просторите близу нас. Изминатите години, цртежи, мурали и графики се појавија на белградските улици, а неретко тие прекриваат цели згради.

Уличната уметност го освојува Белград

Уличната уметност го освојува Белград

Уличната уметност го освојува Белград

Уличната уметност го освојува Белград

Уличната уметност го освојува Белград

 

Извор