УЈП со информативни брошури за одданочувањето на различни видови доход

Заради запознавање на граѓаните со оданочувањето на одделните видови на примања согласно новините во Законот за данокот на личен доход кој се во примена од 1 јануари 2019 година, како и за полесна пресметка и пријавување на остварениот доход преку системот е-персонален данок (e-pdd.ujp.gov.mk), Управата за јавни приходи изготви повеќе брошури за одданочување различни видови на доход.

Во продолжение брошурите и линковите на кои може да ги погледнете: