Тридимензионални графити-илузии

Графити-артистите умеат да изведат спектакуларни оптички илузии, со кои се постигнуваат тридимензионални слики. Еве избор на некои од најдобрите вакви илузии:

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

Тридимензионални графити-илузии

 

Извор