Резултати: македонска платформа против сиромаштијата