Студентски пленум: Криминалците се на слобода, а студенти се затвораат за нивната слободна мисла

 • Aболирани криминалци, товарени за тешки злодела се на слобода, додека студенти се затвораат поради нивната слободна мисла и барање да се врати правдата во државата, велат од Студентски пленум. Тие реагираат откако синоќа на еден од нивните членови, кому минатата недела му била изречена мерка од осумдневен домашен притвор поради учество во толпа, е одлучено да му се продолжи притворот за уште 30 дена.

  Орхан Сулејмани од Студентски пленум смета дека државата е повторно сведок на селективна правда. Тој потсети дека на двата члена од Пленумот кои беа приведени на вториот ден од протестите и при апсењето на еден од нив, била употребена прекумерна сила од полицијата.

  „Во овој момент, во Македонија ја има оваа слика: аболирани криминалци, товарени за тешки злодела се на слобода, а студентите се хулигани кои треба да се затвораат. Сакаме да ве запрашаме зошто? За нашата слободна мисла, за нашето барање да се врати правдата во нашата држава? Ако ова не е примена на селективна правда, не знам што е. Да се потсетиме дека се наближува и годишнината од протестите на 5 мај, кога лани, слични како и сега, беа апсени членови од Студентскиот пленум, кога полициските сили упаднаа во библиотека и нападнаа невини студенти. Доколку властите сметаат дека со вакви мерки ќе не заплашат, или ќе не уценат и протестите ќе стивнат, длабоко се лажат. Со вакви постапки, само го зголемуваат револтот кај народот, протестите стануваат се помасовни и се шират во се повеќе градови“, рече Сулејмани.

  На ова се надоврза и студентот Демијан Хаџи-Ангелковски, според кој, е многу симптоматично што се апсат само издигнати членови на Студентски пленум, и од други неколку невладини организации, а го спомена и случајот од пред некој ден, кога беа приведени и дел од истакнатите припадници на партијата Левица.

  Приведениот Борјан Ефтимов, кој е студент на Правниот факултет, синоќа напиша на својот Фејсбук дека по кршењето на Канцеларијата на претседателот бил повикан на информативен разговор, на кој доброволно се пријавил и соработувал со полицијата. Според Ефтимов, на неговата адреса вчера пристигнало решение во кое се вели дека домашниот притвор му се продолжува за 30 дена поради сомневање дека делото ќе биде повторено. Тој напиша дека со денови сака да даде исказ со кој ќе го признае дека учествувал во толпата, но дека Обвинителство го избегнува тој процес, затоа што, како што вели Ефтимов, ако му го дозволи тоа и го признае делото, нема да има основа за мерка притвор.

  „Срам ми е што сум студент на Правен факултет во земја во која студенти се тепани, уште од првата архибригада па до денес, и носителите на власта ги кршат сите закони, а истовремено за учество во толпа се изрекуваат енормни притвори, додека пак за криминалци ниту има казна, ниту има постапка или пак притвор, туку има само аболиција.

  Обвинителството и обвинителите наместо да спроведуваат закони и правен поредок, наместо да се на браникот на правната држава, тие се соучесници на банда криминалци кои не одговараат за никакво сторено кривично ниту пак прекршочно дело. Со изречената мерка притвор за дело кое што не ми дозволуваат да го признаам ми го попречуваат процесот на образование. Да сакаа навистина да ме казнат за делото за кое што ме товарат ќе ми дадеа шанса да дадам изјава“, напиша Ефтимов на својот Фејсбук статус.

  Од Пленумот велат дека тие продолжуваат да протестураат за правда, за слобода, за еднаквост, и ќе протестираат се додека не бидат исполнети барањата, меѓу кои: повлекување на аболицијата, формирање на техничка влада која ќе го спроведи и заштити извештајот од Прибе.

 • Plenumi studentor:Kriminelët janë në liri ndërsa studentët burgosen për shkak të mendimit të tyre të lirë

   

  Kriminelët e falur (aboluar), të akuzuar për vepra të rënda penale janë në liri, ndërsa studentët burgosen për shkak të mendimit të tyre të lirë dhe për shkak të kërkesës të kthehet liria në shtet, thonë nga Plenumi studentor.Ata reagojnë, sepse mbrëmë një anëtar i tyre, të cilit javën e kaluar i është shqiptuar masë paraburgim shtëpiak prej tetë ditë, për shkak se ka qenë pjesë e turmës, kanë vendosur ti vazhdohet paraburgimi edhe për 30 ditë të tjera.

  Orhan Sulejmani, nga Plenumi studentor, është i mendimit se shteti përsëri është dëshmitar i drejtësisë seleksionuese. Ai kujtoi se dy anëtarë të Plenumit, të cilët janë arrestuar ditën e dytë të protestave ndaj njërit prej tyre gjatë arrestimit është përdorur forcë e madhe nga ana e policisë.

  “Për momentin në Maqedoni ekziston kjo situatë:kriminelë të falur, të akuzuar për vepra të rënda janë në liri, ndërsa studentët janë huliganë të cilët duhen burgosur. Duam të pyesim, pse? Për shkak të mendimit tonë të lirë, për shkak të kërkesës tonë të kthehet drejtësia në shtet?Nëse kjo nuk paraqet zbatim seleksionues i drejtësisë , nuk e di se çfarë paraqet.Të kujtojmë se po afron edhe një vjetori nga protestat e 5 majit, kur vjet, ngjashëm si edhe tani, u arrestuan anëtarë të Plenumit studentor, me ç ‘rast forca policore bastisën ne bibliotekë dhe sulmuan studentë të pafajshëm. Nëse qeveritarët konsiderojnë se me masa të këtilla do të në frikësojnë, ose do të na shantazhojnë dhe protestat do te shuhen, gabohen. Me veprime të këtilla vetëm e rrisin revoltën e popullit, protestat po bëhen gjithnjë e më masive dhe përhapen në më shumë qytete”, tha Sulejmani.

  Kësaj iu ndërlidh edhe studenti Demijan Haxhi – Angelkovski, sipas tij, është mjaft simptomatike që po arrestohen vetëm anëtarë të shquar të Plenumit studentor dhe nga organizata të tjera jo qeveritare, ndërsa e përmendi edhe rastin prej para disa dite, kur u arrestuan edhe një pjesë e pjesëtarëve të shquar të partisë Levica.

  I arrestuari BorjanEftimof, i cili është student në Fakultetin Juridik, mbrëmë shkroi në Facebook – un e tij se pas thyerjes së Zyrës së presidentit u thërrit në bisedë informative ku ka shkuar vullnetarisht dhe ka bashkëpunuar me policinë. Sipas Eftimov, në adresë të tij mbrëmë ka arritur aktvenim në të cilin thuhet se paraburgimi shtëpiak i vazhdohet edhe për 30 ditë për shkak të dyshimeve se do ta përsërisë veprën.Ai shkroi se me ditë dëshiron të japë deklaratë me të cilën do të pranojë pjesëmarrjen e tij në turmë, por se Prokuroria e eviton këtë proces, sepse, siç thotë Eftimov, nëse i lejohet kjo dhe e pranon veprën, nuk do të ketë bazë për masën paraburgim.

  “Më vjen turp që jam student i Fakultetit Juridik, në shtet në të cilin studentët rrihen, që nga arhi brigada e parë deri më sot dhe bartësit e pushtetit i shkelin të gjitha ligjet, njëkohësisht për pjesëmarrje në turmë shqiptohen paraburgime enorme ndërsa për kriminelët nuk ka as dënime as nuk ka procedura ose paraburgime, por vetëm falje.
  Prokuroria dhe prokurorët në vend që të merren me zbatimin e ligjeve dhe rendin juridik, në vend që të jetë mbrojtësi i shtetit juridik, ata janë bashkëfajtorë të kriminelëve të cilët nuk përgjigjen për asnjë vepër penale të kryer as për ndonjë vepër kundërvajtëse. Me masën e shqiptuar paraburgim, për vepër për të cilën nuk më lejojnë ta pranoj e pengojnë procesin tim të shkollimit. Të donin vërtet të më dënojnë për veprën për të cilën më akuzojnë do të më kishin dhënë mundësinë të jap deklaratë”, shkroi Eftimov ne Facebook statusin e tij.

  Nga Plenumi thonë se ata vazhdojnë të protestojnë për drejtësi, për liri, për barazi dhe do të protestojnë derisa nuk plotësohet kërkesat e tyre, ndër të cilat edhe: tërheqja e abolimi, formimi i qeverisë teknike e cila do ti zbatojë dhe do të mbrojë raportin e Pribe.