“Game of Thrones” во феудална Јапонија

Илустраторот Seiji ги пренесува сцените од „Game of Thrones“ во феудална Јапонија, комбинирајќи ги техниките и стилот типични за јапонските уметници, со ликовите и случувањата во популарната епска приказна. Предупредување: сликите подолу содржат спојлери од книгата 3: “A Storm of Swords”.

Битката на Трозабецот

Тирион во Гнездото

Bran Stark и Hodor патуваат на север

4 Двобојот на Jon Snow и Qhorin Halfhand

Егзекуцијата на Eddard Stark

Мајката на змејовите

Извор