Стрип: Како ќе се трошат твоите пари во 2017

Стрипот е изработен за веб страницата www.samoprasaj.mk, во соработка со Центарот за економски анализи , а во рамките на проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на граѓанските организации во Македонија“, кој се реализира од Институтот за комуникациски студии. Подготовката на oвој материјал е овозможена со поддршка од Британската амбасада во Скопје, во рамките на проектот „Изразување на јавниот интерес: зголемување на моќта на граѓанските организации во Македонија“.