STR8OUT – S03E08 Како хетеронормативноста влијае врз граѓанскиот активизам?

STR8OUT – S03E08 by Radio Mof on Mixcloud

Како хетеронормативноста влијае врз граѓанскиот активизам? Зошто се користат хомофобични реторики во медиумите за да се жигоса студентскиот отпор? На овие прашања ќе се обидеме да одговориме заедно со Љуми Бекири во најновото издание на STR8OUT!