Стипендии за магистерски студии во Швајцарија

Универитетото во Берн објави конкурс за шест стипендии за после дипломски студии, а за кои можат да аплицираа студенти од целиот свет.

Стипендии за магистерски студии во Швајцарија Услов за стипендијата е апликантите да не живеат во Швајцарија, како и да имаат завршено додипломски студии надвор од оваа држава.

Стипендите се доделува за сите програми на универзитетот во Берн, со исклучок на биомедицина.

Месечниот надомест изнесува 1.300 евра и се доделува за период од 13 месеци започнувајќи од 1 септември 2014 година.

Крајниот рок за аплицирање е 30 ноември.

Извор