Српските студенти ќе добиваат поени за волонтирање и пракса

Српските студенти ќе добиваат поени за волонтирање и пракса

Сенатот на Универзитетот во Белград усвои правилник за вреднување на воннаставните активности на студентите, кој предвидува академците да добиваат поени за извршена пракса, волонтерски труд, ангажирање во спортско друштво, научно-истражувачки труд и активности во студентската организација.

Основната идеја е да им се помогне на студентите да се вработат, но и да им се овозможи на работадавачите да ги најдат најдобрите работници. Правилникот овозможува работодавачите да следат колку студентите за време на студиите биле активни и да ги вработат оние кои работеле на проекти важни за работното место.

Поените за воннаставните активности влегуваат во „додаток на дипломата“, документ кој мора да следува со самата диплома. Утврдено е да еден поен вреди од 25 до 30 работни часа, а студентот може да биде ангажиран и на неколку активности и така да собира повеќе поени. На секој факултет ќе постои комисија за доделување на поените.

Правилникот е дел од процесот на усогласување на српското високо образование со европското.

Извор: А1он