Средношколци ќе ја унапредуваат медиумската и дигиталната писменост

Околу 500 средношколци ќе имаат можност да ја унапредат медиумската и дигиталната писменост во наредната една година преку проектот „(Де)конструирај ги медиумите“, што го спроведува Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, поддржан од Амбасадата на САД во Македонија.

Средношколци ќе ја унапредуваат медиумската и дигиталната писменост

Бројните активности за зајакнување на критичкото размислување и новинарските и мултимедијалните вештини ќе им овозможат на средношколците да се изразуваат преку различни медиумски форми и да ја зголемат нивната свест за граѓански активизам.

Средношколците ќе можат да пишуваат, фотографираат, снимаат, дебатираат и да се натпреваруваат за теми од нивното училиште или локалната заедница кои ги засегаат младите луѓе.

Во рамки на проектот ќе бидат организирани работилници, летен камп, Ден на медиумите, заеднички дискусии со родителите, средба со пратеници и веќе етаблираниот средношколски конкурс „Изрази се преку медиумите“. Средношколците и нивните професорите ќе бидат директно вклучени во процесот на дискутирање, идентификување проблеми и решенија и медиумска продукција во согласност со потребите на наставните програми во училиштата.

Знаењата и вештините ќе ги пренесат предавачи на Високата школа како експерти за медиумско образование и медиумски професионалци.

Сите средношколски медиумски производи ќе бидат објавувани на веб платформата www.medium.edu.mk и во весникот “Медиум”, којшто Високата школа го издава во соработка со „Нова Македонија“, а кои веќе имаат тригодишна соработка со средните училишта во Македонија.

Проектот „(Де)конструирај го медиумите“ ќе овозможи вмрежување на образовните и медиумските професионалци, слободен пристап до онлајн ресурси, како и зајакнување на соработката помеѓу образованието, медиумите и надлежните институции со цел да се развие интегриран систем на медиумска писменост во формалното образование.