Средношколци во медумска посета – учеа за новинарскиот занает од прва рака

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Триесетина средношколци од Скопје, Велес, Тетово и Битола учествуваа во студиска посета на медиуми, организиран од Младинскиот образовен форум и Радио МОФ, со цел да се запознаат со работата на новинарите, важноста на професијата и одговорноста што ја имаат медиумите пред својата публика.

  Во текот на денот тие ги посетија телевизијата 24, магазинот Портрет и имаа можност да комуницираат со новинарите од Радио МОФ, како и да снимаат емисија во нашето студио.

  Во продолжение, погледнете ги фотографиите од медиумскиот ден.

 • (Galeri) Nxënësit e shkollave të mesme në vizitë te mediat Radio MOF, televizionin 24 dhe gazetën Portret

  Njëzetë nxënës të shkollave të mesme nga Shkupi, Velesi, Tetova dhe Manastiri, sot morën pjesë në ditën e mediave, organizuar nga Forum Arsimor Rinor dhe Radio MOF, me qëllim të njoftohen me punën e gazetarëve, rëndësinë e profesionit dhe përgjegjësinë që e kanë mediat ndaj publikut të tyre.

  Gjatë ditës ata i vizituan televizionin 24, gazetën Portret dhe kishin mundësinë të komunikojnë me gazetarët e Radio MOF, si dhe të incizojnë emision në studion tonë.

  Në vazhdim, shihni fotografitë nga dita e sotme mediatikev.