Секси Маало С03Е08 – „Март месец на жената“

Seksi Maalo S03E08 by Radio Mof on Mixcloud

Во оваа емисија на Секси маало разговараме за женското здравје и ќе започнеме со темата женски права на која детално ќе и се посветиме во следната епиозда на оваа емисија.