Секој вторник ќе се собира селектирана пластика од домовите во Лисиче

Од вчера почна да се собира селектирана пластика од околу 300 семејства во населбата Лисиче кои се вклучија во проектот „Ја собираме пластиката од дома“.

Неформални собирачи ќе ја покреваат пластиката директно од домовите на жителите од оваа населба, кои минатиот месец, преку потпишување договор, се согласија да селектираат тврда пластика и ПЕТ амбалажа.

Оваа акција има двојна цел, да се подобри управувањето со отпад во општина Аеродром и на тој начин да се заштити животната средина, како и да се развијат здрави навики кај жителите и да се овозможи економска инклузија на онаа ранлива категорија граѓани кои неорганизирано собираат пластика.

Проектот го имплементира еколошкото здружение „Гоу грин“ и ромскиот „Бизнис информативен центар“ со поддршка на Општина Аеродром и финансиска помош од Градот Скопје.