Се намалува бројот на ученици во основно и средно образование

Се намалува бројот на ученици во основно и средно образованиеСпоред податоците на Државниот завод за статистика, на крајот на учебната 2011/2012 година,
бројот на учениците е намален и во редовното основно и во средното образование.

Во редовните основни училишта, бројот на учениците на крајот на учебната 2011/2012 година изнесува 197.859 што претставува намалување за 2.0 % во однос на претходната учебна година.

Во редовните средни училишта, бројот на учениците на крајот на учебната 2011/2012 година изнесува 91.167 што претставува намалување за 1.8 % во однос на претходната учебна година, соопштуваат од ДЗС.