Roaring Sounds S01E08 30.11.2015

Најдобите хитови на Billie Holiday во ова издание на Roaring Sounds заедно со Хриситијан Баневски.

Roaring Sounds E08 by Radio Mof Music on Mixcloud