ReLOaD2 – Младите од Западен Балкан дискутираа за младинските перспективи на регионот

120 млади од Западен Балкан изминативе два дена во Тирана присуствуваа на конференцијата организирана како дел од Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2), предвидена како можност младите да бидат дел од дискусијата заедно со своите врсници од целиот регион, како и да имаат директна интеракција со креаторите на политиките и претставниците на институциите.

Програмата обезбеди простор за младите да разменат мислења за предизвиците и практиките поврзани со нивното учество во заедницата преку неколку панел дискусии и работилници. Започнувајќи со уметничка игра на младинскиот ансамбл од Тирана и завршувајќи со насочен дијалог, младите ја пренесоа пораката дека имаат потреба почесто да бидат сослушани.

„Младите никогаш не биле повисоко на агендата на ЕУ, имајќи предвид дека 2022 година е Европска година на младите. Ова се однесува и на нашиот ангажман во Западен Балкан, каде Тирана беше прогласена за Европска престолнина на младите за 2022 година. Младите ќе продолжат да бидат во центарот на поддршката на ЕУ за регионот. Проектот ReLOaD2 е една од нашите клучни регионални иницијативи за поддршка на граѓанското општество, но исто така има и силен фокус на младите. Со овој проект успешно се промовира улогата на два клучни чинители за иднината на Западен Балкан и неговата европска перспектива – граѓанското општество и младите“, изјави Хилен Франке, раководител на Секторот за граѓанско општество, социјална инклузија и развој на човечкиот капитал во Европската комисија.

Претставниците на партнерските локални самоуправи и институции посочија дека на младите понекогаш им недостасува мотивација и ентузијазам поради сложената ситуација во регионот, наведувајќи дека постојните младински политики и стратегии може да се спроведат само во синергија со младите.

„Ова е приказна за млади луѓе кои сакаат да придонесат за иднината и се свесни дека можат да го сторат тоа само ако се слушне нивниот глас и ако се дел од процесите на донесување одлуки“, рече Сунчица Коваќевиќ, младински активист.

„Мило ми е што младите Роми и Ромки сакаат да работат на своето формално и неформално образование и знаат дека само преку образованието можат да се борат против дискриминацијата и стереотипите“, беше пораката на Анита Кајтази, активист за правата на Ромите и волонтер во ОН.

ReLOaD2 е регионална иницијатива која се спроведува во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Црна Гора и Србија, а која работи на зајакнување на партнерствата помеѓу локалните власти и граѓанското општество, конкретно насочена кон зголемување на граѓанското и младинското учество во процесите на донесување одлуки.