Reggaeneracija S02E51 со Нати Контрол

Reggaeneracija S02E51 by Radio Mof Music on Mixcloud

Во оваа 51 издание на Регенерација Нати Контрол ги презема контролите во отсуство на Гето Руди. Гето Руди: „Добро завршена работа!“