Рефлектор: Поразителни статистики за младите во Македонија

Дури четири петини од младите би се иселиле надвор од Македонија, а три четвртини живеат со родителите, објави Рефлектор согласно податоци од НВО инфоцентарот и МЦЕО, Евростат, Светска банка и Меѓународна организација за труд.

Исто така, податоците покажуваат дека две третини од младите се функционално неписмени, а половина се невработени.

Cetiri porazitelni statistiki za mladite vo Makedonija