Реактор: Сексуалното вознемирување на работно место е распространето, а малкумина пријавуваат

Сексуалното вознемирување на работното место е широко распространето и нормализирано во некои форми, а малкумина се осмелуваат да го пријават доживеаното вознемирување, иако е казниво со закон. Ова го покажуваат наодите од студијата „Родово-базирана дискриминација и работни односи во Северна Македонија“ на здружението Реактор – Истражување во акција.

Сексуално вознемирување е каков било облик на несакано вербално, невербално или физичко постапување од сексуална природа, што има цел или последица, повреда на достоинството или создавање на заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка средина, пристап или практика, појаснуваат од Реактор.

„Сексуалното вознемирување на работното место е облик на дискриминација. Според Кривичниот законик на Р.С.М, дискриминацијата е кривично дело казниво со казна затвор од шест месеци до пет години. Дополнително, според Законот за спречување и заштита од дискриминација, сексуалното вознемирување е казниво со парична казна до 10.000 евра“, велат од Реактор.

Поттикнати од ситуацијата, здружението започна онлајн кампања за подигање на свеста против сексуалното вознемирување на работното место.

Кампањата, составена од неколку информативни објави, има за цел да ги информира граѓанките и граѓаните за формите на сексуално вознемирување на работното место, законите според кои ова дело е казниво, како и да даде примери кои се базираат на анонимно споделени искуства со сексуално вознемирување на работното место.

„Реактор ги охрабрува жртвите на сексуално вознемирување да го пријават истото во Државен инспекторат за труд, Комисија за спречување и заштита од дискриминација, граѓански организации кои обезбедуваат бесплатна примарна правна помош или во полициска станица“, стои во соопштението.

Освен во Северна Македонија, истата кампања се спроведува и во 5 други држави од Западен Балкан кои се партнери на Реактор во овој проект: Косово, Албанија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, и се очекува да трае 11 дена (18 – 30 октомври).

Кампањата е дел од иницијативата „Борба против дискриминацијата, унапредување на работничките права на жените“ и е поддржана од Европската Комисија и кофинансирана од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида).