Реактор: Кој (не) учествува во образованието на Македонија

Ако во градинка 8 отсто од воспитувачите се мажи, а 92 отсто жени, меѓу предавачите во високото образобание само 36% од професорите се дел од женската популација,  наспроти 64% од машката. И покрај ова, повеќе од половината дипломирани студенти во земјава се жени, а во споредба со мажите, тие почесто го напуштаат основното училиште.

Новиот инфографик на Реактор покажува кој учи, а кој предава во Македонија.

Реактор: Кој (не) учествува во образованието на Македонија