Расправа за нов закон: Платено практично и професионално искуство за младите

Во Владата денес почна јавна расправа за новиот Предлог закон за практиканство, со кој во правни рамки се става оваа дејност и преку кој се дефинираат правата и обврските на практикантите – лица од 15 до 29 години, како и на компаниите кои имаат потреба од ваков вид на кадар.

Вицепремиерот за економски прашања Кочо Анѓушев, потенцираше дека со овој закон, кој за првпат се воведува во правната регулатива на Македонија, се пополнува една празнина и на одреден начин се решава јазот помеѓу знаењата и вештините и понудата и побарувачката на пазарот на трудот.

„Еден од најголемите проблеми за компаниите е обезбедување на соодветен кадар за нивните потреби. Практично, преку законското решение помагаме и олеснуваме младите луѓе да ги добијат потребните вештини за работа, како надополнување на нивното теоретско знаење, додека на компаниите им даваме шанса и можност да младите кадри да ги профилираат согласно потребите на реалната економија, со што се олеснува и вработувањето на младите лица“, рече Анѓушев.

Според министерката за труд социјална политика Мила Царовска, платеното практично и професионално искуство ќе треба да ја подобри вработливоста и да се помогне периодот кон редовно вработување, што, вели таа, се потврдува и преку имплементацијата на мерката практиканство, која е дел од Оперативниот план и се спроведува преку Агенцијата за вработување.

Преку оваа мерка, додаде таа, од 902 лица вклучени во проектот, дури 50% или 455 лица се веќе вработени.

„Периодот во кој лицата може да бидат ангажирани како практиканти е од 1 до 6 месеци. За ангажирањето до 3 месеци дефинирано е дека компаниите треба да надоместуваат 5.000 денари месечно, а сите што ќе останат на практикантска работа над 3 месеци ќе добиваат надоместок во висина на законски утврдената минимална плата“, дополни Царовска.

Практиканството е добар модел кој се спроведува во сите развиени општества, смета Татјана Марковска од УСАИД.

„Анкетите направени на примерок од 800 ученици во основното и средното образование покажуваат дека тие сметаат дека спроведената пракса е предност во случај на можност за вработување“, истакна Марковска.

Од Владата соопштуваат дека носител на  Предлог законот за практиканство е Министерството за труд и социјална политика, а истиот е изработен со поддршка на УСАИД, како дел од проектот „Партнерство преку подобра бизнис регулатива“, кој се спроведува во соработка со стопанските комори. Во изработката на законот, велат од Владата, беа вклучени сите социјални партнери и претставници на невладиниот сектор, а по барања и предлози на работадавачите и невработените лица.